Skúsenosť, ktorej môžete dôverovať

Novinky

07.11.
J. F. K. s.r.o.
Spisová značka: 5K/1/2018 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu J. F. K. s.r.o., so sídlo...
Zobraziť viac
14.09.
MALICO s.r.o.,
Spisová značka: 2R/1/2018 Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MALICO s.r.o., so sídlom Lukov 15...
Zobraziť viac
08.08.
KONTO KREDIT, s.r.o.
Spisová značka: 2K/2/2018 Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: KONTO KREDIT, s.r.o.,Národn&aac...
Zobraziť viac
08.08.
BE Group Slovakia s.r.o.
Spisová značka: 37K/45/2018 Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: BE Group Slovakia s.r.o., so sídlom Dvořákovo n&aac...
Zobraziť viac
22.06.
REAL 2 s.r.o.
Spisová značka: 6K/48/2017 Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: REAL 2 s.r.o., so sídlom Š...
Zobraziť viac
10.04.
Boriš Šolc - ustanovenie do funkcie správcu
Spisová značka: 7K/16/2017 Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Profit real Žilina, s r.o., so sídlom Tajovského 5, 010 01 Žilina, I...
Zobraziť viac
05.02.
CC Development s.r.o. - ustanovenie do funkcie správcu
Spisová značka: 1K/84/2015 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu CC Development s.r.o. "v konkur...
Zobraziť viac

Kontakt

LawService Recovery, k. s.
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Slovenská republika

E-mail: lsrecovery@lawservice.sk
Telefón: +421 45 5240 200
Fax: +421 45 5240 291

www.lawservice.sk

+ Kontaktný formulár
© 2014 LawService Recovery, k. s, všetky práva vyhradené