Experience you can trust

News

14.12.
Hoeckle, s.r.o. - the Appointment of a new trustee
Spisová značka: 31K/19/2017 Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Hoeckle s.r.o., so sídlom Klasov,...
Show more
13.09.
SOME SLOVAKIA, s.r.o. - the Appointment of a new trustee
Spisová značka: 25K/13/2017 Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SOME SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 253 251, ...
Show more
01.09.
Fortena s.r.o. - the Appointment of a new trustee
Spisová značka: 4R/3/2016Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Fortena s.r.o., so síd...
Show more
20.07.
Zvolenská investičná s.r.o. - the Appointment of a new trustee
Spisová značka: 1K/3/2017 Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zvolenská investičná s.r.o.,...
Show more
20.07.
Gabriela Lennerová - the Appointment of a new trustee
Spisová značka: 8K/66/2016 Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Gabriela Lennerová, nar. 21...
Show more
07.06.
REAL IB s.r.o. - the Appointment of a new trustee
Spisová značka: 2K/97/2015 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu REAL IB s.r.o., so s&iacut...
Show more
26.05.
VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o. - the Appointment of a new trustee
Spisová značka: 36K/41/2016 Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o., IČO: 36 2...
Show more
11.05.
Prowintech s.r.o. " v likvidácii" - the Appointment of a new trustee
Spisová značka: 4K/67/2016 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Prowintech s.r.o. " v likv...
Show more
03.05.
NIPOS, s.r.o. - the Appointment of a new trustee
Spisová značka: 31K/52/2016 Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídl...
Show more
01.04.
Iveta Cholevová - the Appointment of a new trustee
Spisová značka: 36K/43/2016 Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Cholevová, narodená 14.12...
Show more
11.03.
Ing. Zdenko Duraj - the Appointment of a new trustee
Spisová značka: 2K/71/2016 Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Zdenko Duraj, nar. 06...
Show more
27.01.
František Duka - the Appointment of a new trustee
Spisová značka: 27K/11/2016 Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Duka, nar. 17.09.1962, bytom Kravany nad Dunajom č. 90, fyz...
Show more
03.03.
Jana Ďurčová - the Appointment of a new trustee
Spisová značka: 27K/24/2016 Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Ďurčová, nar. 21.07.1983, bytom Demandice č. 445, o n&aacut...
Show more
03.01.
AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. - the Appointment of a new trustee
Spisová značka: 32K/27/2016 Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: RVIMPEX, s.r.o., so sídlom Alžbetina 28, 040 01 Košice - Staré...
Show more

Contact

LawService Recovery, k. s.
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Slovak Republic

E-mail: lsrecovery@lawservice.sk
Phone: +421 45 5240 200
Fax: +421 45 5240 291

www.lawservice.sk

+ Contact form
© 2014 LawService Recovery, k. s, all rights reserved